ಹುಬ್ಬೇರುಸುವ ಅಂಗವಿಕಲರ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ..ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಿಕರನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೋಳಿಸಿತು….ವಿಜಯವಾಣಿ.ಅರಮನೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಲೋಕ …ಪ್ರಜಾವಾಣಿIt is always a great privilege to perform for world-famous MYSORE DASARA…Thousands of people witnessed my specially-abled student’s wheelchair dance performance last night at MYSORE Palace..Standing ovations for each of the…

read more